Slide thumbnail

LEGO® Education

Build me "Emotions"

Slide thumbnail

LEGO® Education

WeDo 2.0

Slide thumbnail

LEGO® Education

Mindstorms EV 3

Omogućiti svakom djetetu da uspije

Učenje je u samoj srži najiskrenijih vrijednosti LEGO Grupe i kompanija je uložila dugo godina saradnje i istraživanja sa edukatorima i specijalistima za razvoj djece kako bi izgradila široko razumijevanje onoga što je potrebno kako bi se pružilo efektivno iskustvo učenja.

Dok rezultati testova i dalje dominiraju rasporedima, istraživanja pokazuju da je veća korist za edukaciju fokusirajući se na primjenu znanja kao sredstva za širenje znanja, nego na sticanje znanja sa ciljem prolaska na ispitima. Uloga edukatora se mijenja.

     Nemojte limitirati djecu samo na ono što ste vi naučili, jer djeca su rođena u drugom vremenu.      

– Rabindranath Tagore

LEGO® Education Preschool

Postoji nešto magično u trenutku kada djeca uzmu LEGO kockice u svoje ruke. Probudi i otvori njihovu maštu. LEGO Education Preschool asortiman stimuliše radoznalost vaše djece da istražuju zajedno i uče kroz igru. Siguran i kvalitetan LEGO Education Preschool asortiman razvija vaše predškolce i njihove vještine suradnje i komunikacije oko njih; puštajući ih da sami razviju svoje sposobnosti i pripremajući ih za školu i život. Sa LEGO Education Preschool, postoji toliko načina da učimo zajedno.

Istraži više
   Obrazovanje je najjače oružje koje se može iskoristiti da bi se promijenio svijet.    

– Nelson Mendela

LEGO® Education Elementary

LEGO® kockice su prirodno zanimljive učenicima osnovnih škola. Kada se koriste u okruženju nastave one povećavaju motivaciju. Kroz ovo aktivno iskustvo LEGO Education pomaže da se kreiraju osnove za učenje. Hands-on pristup učenju podstiče dječiju želju za istraživanjem. Djeca će predmete poput jezika, matematike, nauka, tehnologije i inžinjerstva učiti efikasnije, a pritome će razvijati vještine 21. stoljeća poput rješavanja problema, suradnje i komunikacije.

Istraži više
    Logika će vas odvesti od A do B. Mašta će vas odvesti gdje god to poželite.    

– Albert Einstein

LEGO® Education Middleschool

Razvijte kreativno rješavanje problema kod vaših  učenika i omogućite im da postanu kreatori budućnosti. LEGO® Education rješenja pomažu vašem programu učenja sa efektivnim, strukturisanim programom za predmete nauke, tehnologije, inžinjerstva i matematike (STEM). Ova rješenja omogućavaju studentima da razumiju zahtjevne predmete,  unapređuju kritičko razmišljanje, razvijaju svoje ideje i da naprave vlastite kreacije kroz zabavno učenje.

Istraži više